“Lietota mikroautobusa iegāde Vaiņodes internātpamatskolas vajadzībām”

Identifikācijas Nr. VND/2012/10

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta regulējumu.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 10. decembrim plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500

.

Author: Mārtiņš