Paziņojums par kustamas mantas izsoli!

Rezultāti – izsole atzīstama par nenotikušu, jo noteiktā laikā nebija pieteicies neviens dalībnieks.

 

Vaiņodes novada pašvaldība  izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoli:

1.) automašīna OPEL VIVARO, reģ. Nr. HD 4345 – EUR 2966.55, sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 622.98, kopā EUR 3589.53;

2.) automašīna FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 1874.35 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 393.61, kopā EUR 2267.96;

3.) automašīna MERCEDES BENZ 208, reģ. Nr. EK 2916 – EUR 413.22 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 86.78, kopā EUR 500.00;

4.) traktors MTZ-50L, reģ. Nr. T7142LP – EUR 500.00 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 105.00, kopā EUR 605.00.

Izsoles Dalībnieku reģistrācija un dokumentu pieņemšana notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā  Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov., LV-3435, 5.kabinetā katru darba dienu no 09.00 -12.00 un no 13.00 – 16.00 , tālrunis 63407923. Reģistrācija notiek līdz  izsoles dienai 2016. gada 24.maijam. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma – 2016. gada 24.maija plkst. 10.00 .

Izsole notiek 2016.gada 24.maijā plkst. 11.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR  20.00

 

Sīkāka informācija izsoles noteikumos (.doc).

Author: Armands Radzuška