SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs 2016.g. februārī rīko apmācības

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs 2016. gada februārī rīko:
  • Pamatapmācību, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecības iegūšanai (mācību ilgums ir 5 stundas). Mācību norises diena – 2. februāris.
  • Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanas mācības, darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem (mācību ilgums ir 27 stundas). Plānotās mācību norises dienas – 3., 5., 8., 10. un 12. februāris.

Abas mācības notiks Liepājas konsultāciju biroja telpās (Bāriņu iela 15, Liepāja) un sāksies plkst. 9:00.

Mācīties gribētājus, lūdzam, līdz 2016. gada 29. janvārim iesniegt:

1. Aizpildītu iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā, kas ir pieejams VAAD mājas lapā (saite:http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx), un
2. Vienu fotogrāfiju (3×4 cm).

Tā pat atgādinu, ka 2016. gada 26. janvārī Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) notiks “Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” apliecību pagarināšanas mācības.

Iegūt papildus informāciju, pieteikties un iesnieguma veidlapu var saņemt SIA “LLKC” Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr. 26514221) vai grāmatvedībā.

Aleksejs Kačanovs
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultants

Tālr.: +371 63427737
Mob. tālr.: +371 27843096
E-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv
Skype: aleksejsk
Adrese: Bāriņu iela 15, Liepāja, LV-3401
www.llkc.lv,www.laukutikls.lv

„Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” apliecību pagarināšanas mācības (.doc)
Pamatapmācība, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšana (.doc)
„Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem” apliecības iegūšana (.doc)

Author: Armands Radzuška