Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalda Jansona jaunā gada uzruna Vaiņodes novada iedzīvotājiem

Nemanot ir pagājuši Ziemassvētki, un tuvojas kārtējā gadu mija. Šis ir pārdomu laiks, kad malā jānoliek ikdienas steiga un saspringtais dzīves ritms, jādomā gaišas domas un jānovērtē labais un skaistais mums apkārt.
Mūsu kopējais mērķis bija visiem viens: neatkarīgi no dzīves vietas, sociālā stāvokļa vai tautības – dzīvot labāk, un ikviens ir darījis savu darbu, lai mērķi sasniegtu, un tas ir ieguldījums mūsu pašu un visu novada iedzīvotāju labā.
Lai gan darāmā vēl daudz, mums ir ar ko lepoties!
Mūsu Vaiņodes vidusskolā mācās 250 bērnu, kuri dažādos projektos, olimpiādēs, konkursos gan Kurzemes, gan valsts līmenī gūst augstus rezultātus. Šogad vidusskola ir ieguvusi EKO skolas Zaļo karogu.
Augsti rezultāti Sporta skolas Vaiņodes handbola nodaļa.
Pirmskolas izglītības iestādi „Zīlīte” apmeklē vairāk kā 100 bērnu.
Vaiņodes Mūzikas skolā, kura šogad ar augstu novērtējumu saņēma akreditāciju turpmākajam darbam, mācās gandrīz 100 jauno vaiņodnieku.
Ar panākumiem dažāda līmeņa šautriņmešanas sacensībās sevi parāda Vaiņodes darta komandas dalībnieki.
Darbojas doktorāts un 2 bibliotēkas, aptieka, kultūras nams un pašdarbības kolektīvi, baznīcu draudzes, novadā notiek aktīva sporta dzīve.
Vaiņodes novada vārdu popularizē un ciemiņus uzņem Embūtes tūrisma un informācijas centrs.
Aktīvi darbojas virkne privāto uzņēmēju, mums netrūkst uzņēmīgu zemnieku saimniecību.
Arī pašvaldība šogad ir realizējusi virkni iecerētā: sākot no asfaltbetona seguma bedrīšu labošanu, novada grants ceļu atjaunošanu un pārbūvi, kanalizācijas sistēmas sakārtošanu, apkures katlu nomaiņu, remontiem pašvaldības ēkās, būvniecības un atjaunošanas darbiem „Embūtes dabas parkā”, teritorijas labiekārtošanu pie Vaiņodes mūzikas skolas un kultūras nama. Kā viens no aizejošā gada lielākajiem projektiem jāmin Vaiņodes stacijas ēkas un fasādes atjaunošana, bet vislielākais ieguvums ir asfalta seguma atjaunošana ceļa posmā Vaiņode – Priekule. Protams, ir lietas, kuras palikušas nepadarītas laika un veiksmes trūkuma dēļ, bet arī tas viss ir paveicams.
Jaunais gads mūsu novada dzīvē ienesīs būtiskas pārmaiņas – līdz brīdim, kad stāsies spēkā pašvaldību reforma, atlicis īss laika sprīdis. Ļoti gribas cerēt, ka reformas mērķis – attīstīt pakalpojumus, tos strukturēt, padarīt labākus, kopdarboties, lai pašvaldību teritorijas būtu sabalansētas attīstībā, realizēsies, bet to – vai būsim ieguvēji vai zaudētāji – , rādīs laiks.
Paldies novada iedzīvotājiem par sadarbību visa gada garumā! Lai Jaunā gada gaisma un mīlestība ienāk katrā sirdī un dod jums spēku ikdienas gaitās! Noticēsim saviem spēkiem un nezaudēsim ticību brīnumam, jo tikai ar pozitīvām domām var piesaistīt veiksmi un panākumus. Sirsnīgus Ziemassvētkus! Darbīgu, veiksmīgu un radošām idejām bagātu Jauno gadu!

Visvaldis Jansons

Author: Rolands Mozrims