Kategorijas: Projekti

Posted in Projekti

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

Posted in Projekti

Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Posted in Projekti

Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām

Posted in Projekti

KURZEME VISIEM: Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Posted in Projekti

PAPILDINĀTS. „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldība līdzdarbosies pieaugušo izglītības projektā

Posted in Projekti

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

Posted in Projekti

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

Posted in Projekti

Par LAD LEADER programmā iesniegtajiem projektiem.

Posted in Projekti

Kurzemē ir noslēgusies bērnu aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana.

Posted in Projekti

“Kurzeme visiem” aktualitātes

Posted in Projekti

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana  projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2017”.

Posted in Projekti

Kurzemē sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Posted in Projekti

Projekta “Kurzeme visiem” aktualitāte – 03.11.2016. “KURZEMĒ SĀKTA PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA”

Posted in Projekti

Par projektu “Kurzeme visiem”

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome noslēgusi līgumu par  sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā

Posted in Projekti

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Posted in Notikumi Projekti

Izsludināts projektu konkurss “Darīsim paši 2016”.

Posted in Projekti

Pašvaldības izsludinātā konkursa „Darīsim paši 2015” rezultāti.