31. maijā sākās pieteikšanās mācībām ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtā.

 Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, šī kārta būs veltīta tikai digitālo prasmju apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā notiks līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācības notiks tikai attālināti un nodarbinātas personas (turpmāk- personas) varēs izvēlēties apgūt digitālās prasmes, kas atbilst 12 digitālajām kompetencēm:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • drošība;
 • problēmu risināšana;
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana;
 • digitālā biznesa analīze;
 • multimediju dizains;
 • digitālā projektu vadība;
 • digitālā produktu vadība un izstrāde;
 • digitālais mārketings;
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Projekta īstenošanas laikā personas var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Arī 6. kārtā mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Ņemot vērā, ka pieteikšanās mācībām ar  pašvaldības koordinatora starpniecību notiek klātienē, personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu, aicinām ievērot Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nosakot katrai personai savu apmeklējuma laiku.

Papildus atgādinu, lai informācija par Jums kā Pieaugušo izglītības projekta sadarbības partneriem tiktu atspoguļota korekti, lūdzu pārskatiet tīmekļa vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieauguso-izglitibas-koordinatori pieejamo kontaktinformāciju par sevi. Ja ir notikušas izmaiņas amata nosaukumā, kontaktinformācijā vai citos datos, lūdzu informējiet mūs par to un informāciju atsūtiet uz e-pastu jolanta.utinane@viaa.gov.lv

Pielikumā pievienoju “Sadarbības partnera atskaites veidlapu par atbalstu saņēmušajiem pieaugušajiem nodarbinātajiem” un personas iesniegumu mācībām projekta 6. kārtas ietvaros.

Jolanta Utināne

Pieaugušo izglītības departamenta

Projekta vadības nodaļas projekta vadītāja

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Z.A.Meierovica bulvāris 16-1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050

Tālr. 67854766

jolanta.utinane@viaa.gov.lv

Author: Armands Radzuška