Par cirsmas izsoli nekustamajā īpašumā „Krūklīši”

Vaiņodes novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai cirsmu ar kopējo platību 5.0 ha, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Krūklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izsole notiks 2015.gada 21.oktobrī, plkst.11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā. Izzāģējamais kokmateriāls – 1940 m³.

Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 12.30 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2015.gada 21.oktobra plkst. 10.00.

Noteikumi (.pdf)

Karte (.pdf)

Pirkuma līguma projekts (.doc)

Cirsmas skice (.xls)

 

Rezultāti (.doc)

Author: Armands Radzuška