Kategorijas: Beigušās izsoles

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6454 003 0062, nosaukums “Pie Pakalniem”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 007 0043, nosaukums “Muita Ālupos”

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5 – 2, kad. Nr. 6492 900 0197

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “ Sanatorija” Vaiņode”8” – 8, kad. Nr. 6492 900 0196

Posted in Beigušās izsoles

Par cirsmas izsoli nekustamajā īpašumā „Krūklīši”

Posted in Beigušās izsoles

Kustamas mantas Ford Transit izsole

Posted in Beigušās izsoles

Izsole Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” 3.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 004 0132, nomas tiesību iegūšanai

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes nov. pašvaldībai piederošās kustamās mantas Ford Transit atkārtotas pārdošanas izsole

Posted in Beigušās izsoles

Izsoles no 2016.gada 27.decembra līdz 2017.gada 09.janvārim

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada dome izsludina Vaiņodes pašvaldības īpašuma ,,Krūklīši” rakstisku ar augšupejošu soli cirsmas izsoli.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai NĪ “Ķiršu iela 1”, kad. nr. 6492 006 0319

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas Ford Transit atkārtotas pārdošanas izsole

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli kad. apz. 6492 008 0039, ar nosaukumu “Meijeri”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 008 0062, nosaukums “Muita Raužos”

Posted in Beigušās izsoles

Publicējamā informācija par izsoles objektu “Embūtes pamatskola”, kad. Nr. 6454 004 0126, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atkārtotas pārdošanas izsoles noteikumi

Posted in Beigušās izsoles

Publicējamā informācija par izsoles objektiem Celtnieku iela 3 – 6, Kungu iela 31C – 3

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli, pieteikšanās termiņš ir no 04.04.2016 līdz 15.04.2016 (ieskaitot)

Posted in Beigušās izsoles

IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Garnizons” 6,74 ha platībā, kadastra apz. 6492 007 0176, , nomas tiesību iegūšanai

Posted in Beigušās izsoles Notikumi Rezultātu paziņojumi

Par cirsmas izsoli nekustamajā īpašumā „Krūklīši”