Category: Beigušies iepirkumi

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Piena produktu, desu un kūpinājumu piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” ID Nr. 2016/13

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Posted in Beigušies iepirkumi

Lietota autogreidera iegāde Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīšanai.

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu – atklātu konkursu „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Bērnu rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Vaiņodē.”

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”

Posted in Beigušies iepirkumi

Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/3 CPV

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)

Posted in Beigušies iepirkumi Notikumi

Ceļa seguma remonts Uzvaras ielā Vībiņos, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Beigušies iepirkumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi Notikumi

„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Posted in Beigušies iepirkumi Bez tēmas

PAPILDINĀTS. Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes internātpamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi”.

Posted in Beigušies iepirkumi

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”.

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. VND-2014/3/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. VND-2014/4/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”. VND-2014/2/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. VND-2014/1/KPFI