Kategorija: Vaiņode

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Notikumi

Ceļa seguma remonts Uzvaras ielā Vībiņos, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei

Posted in Projekti

Pašvaldības izsludinātā konkursa „Darīsim paši 2015” rezultāti.

Posted in Beigušies iepirkumi

Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi Notikumi

„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

„Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolas virtuvei”

Posted in Notikumi Projekti

Par konkursa „Darīsim paši 2015” izsludināšanu.

Posted in Beigušies iepirkumi Bez tēmas

PAPILDINĀTS. Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes internātpamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām.

Posted in Beigušies iepirkumi

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Projekti

Vaiņodes novada dome īstenojusi KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.

Posted in Rezultātu paziņojumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”.

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. VND-2014/3/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. VND-2014/4/KPFI

Posted in Beigušies iepirkumi

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”. VND-2014/2/KPFI