Kategorija: Vaiņode

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada pašvaldības ēku tehniskās dokumentācijas un energoauditu izstrāde atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Posted in Beigušies iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam

Posted in Beigušies iepirkumi

IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Teātra ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Speciālā ugunsdzēsības automobīļa iegāde

Posted in Projekti

Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Posted in Projekti

Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Posted in Projekti

Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.

Posted in Projekti

Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM

Posted in Projekti

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā